Agenda
ZomiacLonneker Home Home Agenda Agenda Nieuws Nieuws Video Video Meer video Meer video Artiesten Artiesten Foto pagina Foto pagina Contact Contact Over ons Over ons Info Info  ZomiacLonneker 20190207
                                                 De toegang is vrij. Na afloop is er een collecte voor de bestrijding van de onkosten van het concert. De Kapel aan de Dorpsstraat 44 is open vanaf 16.00 uur en het concert begint om 16.30 uur. Vol is vol. Zomiac dankt de Protestantse Gemeente van Lonneker dat we onze concerten in de kapel mogen houden en de Dorpsraad Lonneker voor de jaarlijkse bijdrage uit het dorpsbudget. Zonder die medewerking zouden we geen concerten kunnen organiseren. Na afloop van een concert staan we met een mandje bij de deur voor een bijdrage in de kosten. Ook die bijdragen zijn nodig om de concerten doorgang te kunnen laten vinden. Tot ziens bij de concerten. De concerten worden georganiseerd door de werkgroep ZOndagMIddagACtiviteiten. Website www.zomiaclonneker.nl    Zomiac op Twitter: zomiac lonneker Voor informatie en aanmelden voor de nieuwsbrief:  zomiac@yahoo.nl  Contactadres:  Oldenzaalsestraat 640 7524 AG Lonneker.  17 februari 2019 Jan Pieter van der Giessen                        & Pieter Jansen van der Sligte      
T 1
17 Februari aanvang 16.30 uur   Muziek & Mystiek De geschiedenis van muziek gaat veel verder terug dan die van de taal. Al lang voordat de mens kon spreken beschikte hij over een manier om zijn innerlijke en uiterlijke belevingen uit te drukken.Toen eenmaal de gesproken taal in ons dagelijks leven steeds belangrijker werd, groeide de behoefte aan muziek daarin mee. Dit kwam omdat de taal hoofdzakelijk gebruikt werd om ideeën en gedachten onder woorden te brengen. De innerlijke wereld van de mens had een krachtiger taal nodig. Een taal die zijn zoekende ziel naar de grenzen van tijd en ruimte kon stuwen: Muziek.Mystiek gaat nog verder en is een domein van innerlijke ervaring waar noch zintuig, noch taal, noch intellect ooit toegang toe zal kunnen krijgen. Het is een rijk, een “koninkrijk”, voorbij tijd en ruimte. Het Midden-Oosten kent een rijke mystieke geschiedenis en de Perzische Soefimuziek heeft Soefimeesters al eeuwen een weg geboden om tot de grenzen van tijd en ruimte te geraken, en met de kracht van goddelijke liefde voorbij het bekende te reizen, voorbij het “ik”.Op deze middag zullen Jan Pieter en Pieter het publiek laten proeven aan zo’n mystieke reis door het spelen van Perzische muziek. Hopelijk zal men op dat moment zijn ware zelf ontmoeten, en dansen op het pad van universele liefde, zonder einde! Jan Pieter van der Giessen setar, saxofoon & zang Pieter Jansen van der Sligte daf, ney, piano & zang
Agenda